Panewu Semanu Hantarkan Sunarto Purna Tugas

Panewu Semanu Emmanuel Krisna Juwoto Hantarkan Sunarto Purna Tugas

Memasuki purna bakti atau yang lebih sering di kenal dengan kata pensiun bagi seorang aparatur sipil negara menjadi sebuah keniscayaan. Seperti yang terjadi di Kapanewon Semanu, di mana Panewu Semanu Emmanuel Krisna Juwoto menghantarkan Sunarto, Sunarto mengabdikan dirinya lebih dari 33 tahun di Kapanewon Semanu. Deikian dikutip dari web Kapanewon Semanu (3/1/2023).

Read more